logo
join us
Msze Święte
Sobota4:30pmPo angielsku
Niedziela8:30amPo Angielsku
 10:30amPo Polsku
 12:30pmPo Hiszpańsku
   
Pon-Sob8:00am 
Po polsku i angielsku z elementami łaciny i hiszpańskiego.
 
Adoracja Przenajświętszego Sakramentu
Czwartek3:00pm - 6:00pm
 
Spowiedź
Pon-PiątekPo mszy o 8:00AM
Sobota4:00 - 4:20pm
 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Czwartek3:00pmPo Polsku
Czwartek4:00pmPo angielsku
Czwartek5:00pmPo hiszpańsku
 
Nabożeństwo do Matki Bożej z Gwadelupy
Czwartek5:00pmPo Hiszpańsku
 
bt join us


donate
Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II


27 kwietnia odbędzie się kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II.  Dwaj Papieże zostaną ogłoszeni świętymi w przypadającą tego dnia Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papież Franciszek zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem błogosławionego. Papieże, Jan XXIII i Jan Paweł II, stali na czele Kościoła w okresach „radykalnych transformacji” i swym autentycznym przykładem życia zdecydowanie bronili godności człowieka.


Jan XXIII (1881-1963). Za jego pontyfikatu zmienił się sposób obecności Kościoła w świecie oraz styl sprawowania władzy. Słynął z poczucia humoru, był bezpośredni i prostolinijny. Jest nazywany "papieżem dobroci". Angelo Giuseppe Roncalli, pochodził z ubogiej, chłopskiej rodziny, był czwartym z czternaściorga dzieci. 28 października 1958 roku, po trzydniowym konklawe, został wybrany papieżem i przyjął imię Jana XXIII. Przez kolejne cztery lata czynił przygotowania do II Soboru Watykańskiego, który rozpoczął się 11 października 1962 roku. Sobór ten rozpoczął nowy sposób obecności Kościoła w świecie, wezwał do odnowy życia w Kościele, ogłosił tzw. aggiornamento, czyli dostosowanie do współczesnych czasów. Dał także impuls do pojednania z Kościołami chrześcijańskimi oraz dialogu z innymi religiami. Jan XXIII ogłosił kilka encyklik, z których najważniejsze to "Mater et Magistra" (1961) oraz "Pacem in terris" (1963). Ta druga adresowana była do "wszystkich ludzi dobrej woli", nawoływała do pokoju między narodami całego świata. Jan XXIII zmarł po ciężkiej chorobie 3 czerwca 1963 roku. Papież Jan Paweł II 3 września 2000 roku ogłosił go błogosławionym. W testamencie Jan XXIII napisał m. in.: "Urodziłem się biedny, lecz z godnej i skromnej rodziny i jestem szczególnie szczęśliwy, że umieram biedny, rozdawszy, wedle potrzeb i okoliczności mego prostego i skromnego życia, na rzecz ubogich i Kościoła Świętego, który mnie żywił, wszystko, co mi wchodziło w ręce - zresztą w bardzo ograniczonej mierze - podczas lat mego kapłaństwa i biskupstwa. Pozory dostatku często zasłaniały ukryte ciernie dotkliwego ubóstwa i uniemożliwiały mi dawanie zawsze z taką hojnością, jakiej bym pragnął. Dziękuję Bogu za tę łaskę ubóstwa, które ślubowałem w młodości, ubóstwa ducha, jako kapłan Serca Bożego, i ubóstwa rzeczywistego, co mi dopomogło, by nigdy o nic nie prosić, ani o stanowiska, ani o pieniądze, ani o względy, nigdy, ani dla siebie, ani dla mojej rodziny, czy przyjaciół".


Jan Paweł II (1920-2005). Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości i wolności. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duzy wpływ na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II; papież cudem uniknął śmierci. Jan Paweł II odwiedził 135 krajów - z tej racji zwany jest "papieżem pielgrzymem" - odbył ponad 100 zagranicznych podróży duszpasterskich. Po śmierci nadano mu przydomek Jan Paweł Wielki. Podczas liturgii pogrzebowej ponad Placem św. Piotra powiewało kilka wielkich transparentów z hasłem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”. W ten sposób wierni dali wyraz swemu przekonaniu o świętości papieża oraz temu, że Kościół powinien potwierdzić to oficjalnym wyniesieniem Jana Pawła II na ołtarze. Już 13 maja 2005 r. ogłoszono decyzję nowego papieża, Benedykta XVI, by w przypadku Jana Pawła II odstąpić od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i rozpocząć jego proces beatyfikacyjny. 
Ks. Antoni, Proboszcz

Inne artykuły
Eucharystia - Wprowadzenie
Pragniemy odkrywać piękno Eucharystii oraz jej zakorzenienie zarówno w tradycji żydowskiej, kulturze pierwszych chrześcijan, jak i całej historii Kościoła. Niech nie będzie to jedynie poznanie intelektualne, lecz prowadzi do coraz większego umiłowania Mszy sw. i przez wiarę oraz miłość otwiera na tajemnicę eucharystycznej obecności Zmartwychwstałego.
Eucharystia - Miejsce
Wraz z rozpowszechnianiem się chrześcijaństwa coraz więcej było domów, w których sprawowano Eucharystię. W większych miastach, takich jak na przykład Smyrna, Aleksandria, Kartagina czy Antiochia, takich domów było nawet kilka. Niektóre z nich posiadały nie tylko salę przeznaczoną do spotkań, lecz również mieszkanie dla liturga – prowadzacego spotkania.
Eucharystia - Uczestnictwo
Święty Paweł pisze do pierwszych wyznawców Chrystusa, do mieszkancow Koryntu: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem (koinonia) we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem (koinonia) w Ciele Chrystusa?”