logo
join us
Msze Święte
Sobota4:30pmPo angielsku
Niedziela8:30amPo Angielsku
 10:30amPo Polsku
 12:30pmPo Hiszpańsku
   
Pon-Sob8:00am 
Po polsku i angielsku z elementami łaciny i hiszpańskiego.
 
Adoracja Przenajświętszego Sakramentu
Czwartek3:00pm - 6:00pm
 
Spowiedź
Pon-PiątekPo mszy o 8:00AM
Sobota4:00 - 4:20pm
 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Czwartek3:00pmPo Polsku
Czwartek4:00pmPo angielsku
Czwartek5:00pmPo hiszpańsku
 
Nabożeństwo do Matki Bożej z Gwadelupy
Czwartek5:00pmPo Hiszpańsku
 
bt join us


donate
Program Transformacji Parafii

W sobotę 22 lutego, rozpoczęliśmy w naszej parafii Program Transformacji Parafii

Ponad 75 parafii w całej naszej archidiecezji, uczestniczyło już w tym programie, od jesieni 2011. Program Transformacji Parafii czyni parafie silniejszymi i bardziej skutecznymi w realizacji misji, które Jezus powierzył swojemu Kościołowi. W części I którą jest zarządzanie parafią, program daje możliwość zidentyfikowania mocnych stron parafii, które określają character parafii i ją definiują. Prorgam Transformacji Parafii ma również na celu zidentyfikowanie tych obszarów w życiu parafii i posług, które mogą być słabe lub niedojrzałe do nowego rozwoju. Celem procesu jest umożliwienie parafii wyrażenia swojej misji i wizji oraz zapewnienie konkretnej strategii dla ożywienia parafii w przyszłości.
Część II Programu Transformacji Parafii, skupia się na aspektach finansowych i materialnych życia parafialnego w procesie naprawy. Misja i wizja parafii winny nadawać kształt i kierunek, w jaki sposób parafia korzysta z jej zasobów. Proces naprawy pomaga parafii ustanowić solidne podstawy finansowe, tak aby jej misja i wizja mogłyby być skuteczne. Ostatecznym celem procesu transformacji parafii jest nauczenie się nowych sposobów patrzenia na życie parafii, poprzez przyjęcie nowych praktyk duszpasterskich i fiskalnych, gdzie jest to potrzebne, a także zainicjowanie regularnego przeglądu i udoskonalania misji i wizji parafii w regularnych odstępach czasu. Moi Drodzy Parafianie, jestem bardzo wdzięczny ponad 30 osobom, które przyjęły moje zaproszenie do udziału w spotkaniach Programu Transformacji Parafii. Program ten, powinien dać nam odpowiedź na zasadnicze pytanie: gdzie jesteśmy jako parafia św. Brunona i dokąd zmierzamy. Osobiście, wiążę duże nadzieje z tym programem!