logo
join us
Msze Święte
Sobota4:30pmPo angielsku
Niedziela8:30amPo Angielsku
 10:30amPo Polsku
 12:30pmPo Hiszpańsku
   
Pon-Sob8:00am 
Po polsku i angielsku z elementami łaciny i hiszpańskiego.
 
Adoracja Przenajświętszego Sakramentu
Czwartek3:00pm - 6:00pm
 
Spowiedź
Pon-PiątekPo mszy o 8:00AM
Sobota4:00 - 4:20pm
 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Czwartek3:00pmPo Polsku
Czwartek4:00pmPo angielsku
Czwartek5:00pmPo hiszpańsku
 
Nabożeństwo do Matki Bożej z Gwadelupy
Czwartek5:00pmPo Hiszpańsku
 
bt join us


donate
Pastoral Challenges to the Family in the Context of Evangelization

Chciałbym przybliżyć wybrane zagadnienia z III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów o temacie: "Duszpasterskie wyzwania w Rodzinie w kontekście ewangelizacji", który odbył się od 5 do 19 października 2014r. Synod zgromadzony wokół Ojca Świętego Franciszka, zwrócił swoje myśli do wszystkich rodzin świata, z ich radościami, problemami i nadziejami. Rodzina jest naprawdę "szkołą człowieczeństwa", które jest bardzo potrzebne dzisiaj. Rodzina jest wyjątkowo ważna dla Kościoła w tych czasach. Papież, wezwał Synod Biskupów do refleksji nad rzeczywistością rodziny. Jednym z objawów wielkiego ubóstwa współczesnej kultury jest samotność, wynikająca z braku Boga w życiu człowieka i kruchości związków międzyludzkich. Istnieje również ogólne poczucie bezsilności w obliczu realiów społeczno-kulturowych, które często kończą się kruszeniem rodziny. Rodziny często czują się opuszczone przez obojętność i brak zainteresowania ze strony instytucji państwowych.
Państwo ma obowiązek ustanowić dobre prawa i stworzyć pracę, aby zapewnić przyszłość młodych ludzi i pomóc im zrealizować swój plan tworzenia rodziny. Często ustawodawstwo cywilne narusza małżeństwo i rodzinę. Ze względu na sekularyzację w wielu częściach świata, odniesienie do Boga jest znacznie zmniejszone, a wiara nie jest już wspólnym dobrem społecznym. W niektórych krajach jest wielka liczba dzieci pozamałżeńskich, z których wielu później dorasta tylko z jednym z rodziców lub w mieszanej bądź też odtworzonej rodzinie. Liczba rozwodów rośnie, z których wiele odbywa się wyłącznie z przyczyn ekonomicznych. Często dzieci są źródłem niezgody między rodzicami i stają się prawdziwymi ofiarami rozpadu rodziny. Ojcowie, którzy często są nieobecni w swoich rodzinach, nie tylko ze względów ekonomicznych, muszą bardziej wziąć na siebie odpowiedzialność za dzieci i rodziny.
Godność kobiet nadal musi być chroniona i promowana. W rzeczywistości, w wielu miejscach dzisiaj, po prostu bycie kobietą jest źródłem dyskryminacji i dar macierzyństwa często jest karany a nie szanowany. Wykorzystywanie seksualne dzieci jest kolejnym skandalem, który wywraca rzeczywistość współczesnego społeczeństwa. W społecznościach doświadczających przemoc ze względu na wojny, terroryzm lub obecność przestępczości zorganizowanej, obserwujemy pogorszenie jakości rodziny, przede wszystkim w dużych miastach, gdzie w ich obszarach peryferyjnych rośnie tak zwane zjawisko "dzieci ulicy". Ponadto migracja jest kolejnym znakiem czasu który należy podjąć w kategoriach uciążliwych skutków dla życia rodzinnego. Wyzwaniem dla Kościoła jest pomoc parom w ich dojrzewaniu i rozwoju emocjonalnym poprzez wspieranie dialogu, cnoty i zaufania do miłosiernej miłości Boga. Pełne zaangażowanie wymagane w małżeństwie może być silnym antidotum przeciw pokusie egoistycznemu indywidualizmowi...(cdn).

Ks. Antoni – proboszcz